Sākums

Kas mēs esam?

Salaspils uzņēmēju biedrība (SUB) ir uzņēmēju klubs, kas apvieno 52 nozīmīgākos uzņēmējus Salaspilī. Biedrības biedri nodarbina 2500 cilvēkus ar kopējo gada apgrozījumu 450 milj. EUR.

Ko darām?

Apkopojam uzņēmēju problēmas, tiekamies ar partneriem un Salaspils pašvaldību, lai rastu labākos risinājumus un stiprinātu uzņēmējdarbību Salaspils novadā.

Kā mēs to darām?

Esam Salaspils domes partneri, piedalāmies Finanšu un Attīstības komitejas darbā. Atbalstām sabiedriski nozīmīgus pasākumus un kopjam uzņēmēju savstarpējās attiecības.

Jaunumi

Aktuāla ziņa

Salaspils uzņēmēju biedrība ievēlējusi jaunu valdes sastāvu!

Valdē turpmāko trīs gadu garumā darbosies trīs jauni valdes locekļi – Krists Slokenbergs, Normunds Guļajevskis, Andris Puķītis. No iepriekšējā sastāva tika ievēlēta atbildīgā par finanšu un jauniešu sfēru Iveta Pokromoviča un iepriekšējā sasaukuma valdes priekšsēdētājs Miks Balodis.

SUB novērtē un saka vislielāko paldies līdzšinējai valdei – Jānim Nebaram, Arnim Adakovskim, Aivaram Lavrinovičam, Ivetai Pokromovičai un Mikam Balodim – kas trīs gadu garumā ieguldījuši laiku, darbu un rūpes uzņēmējdarbības vides attīstīšanai Salaspils novadā.

Lai tik pat raženi arī turpmākie trīs Salaspils uzņēmēju biedrības darba gadi!