Biedrību vadītāju tikšanās

  • -

Jau š.g. 10.decembrī Salaspilī notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Kongresa galvenā tēma – uzņēmēju, valsts un pašvaldību kontrolējošo un tiesībsargājošo institūciju sadarbību. Kongresu organizē Salaspils novada uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Salaspils novada pašvaldību un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Tāpēc 23.11.2016 Knauf akadēmijas telpās sanāca kopā kongresa organizatori un uzņēmēju biedrību vadītāji, lai pārrunātu kongresa organizatoriskos jautājumus, izrunātu paneļdiskusiju darba jautājumus, iezīmētu paneļdiskusiju dalībniekus un moderatorus. Atbilstoši galvenajai tēmai kongresā piedalīsies un ar uzņēmējiem diskutēs Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministriju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadītāji un šo ministriju pārraudzībā esošo dienestu vadītāji un pārstāvji. Saturiski kongresa darba kārtība tiks iedalīta trīs vienlīdz svarīgās daļās:

• uzņēmēju un viņu pārstāvju problēmu loku definējums, ko izsaka pašu reģionu uzņēmēju, pašvaldību un uzņēmējus apvienojošo organizāciju pārstāvji;

• kontroles institūciju vadības ziņojumi, kas izklāsta sadarbības principus no valsts iestāžu skatu punkta;

• plenārsēdes un diskusiju formāts, kurā dalībnieki diskutē par visām iepriekš nosauktajām tēmas un iesaka risinājumus.

Tikšanās pie Knauf