Enerģiskā gaisotnē aizvadīta SUB pilnsapulce

  • -

29.martā Salaspils uzņēmēju biedrība (turpmāk – SUB) aizvadīja ikgadējo biedrības pilnsapulci. Neformālā gaisotnē tika pārrunātas aktivitātes tuvākajam laika periodam. Uzņēmēju brokastis, viesošanās pie novada uzņēmējiem, sporta spēles un apjomīgais projekts „Salaspils uzņēmēju parks” –  plānu ir ne mazums!

Biedrība darbojas jau 8. gadu. Ik pavasari biedru pilnsapulce ir kā biedrības jaunais gads, jo atskatāmies un vērtējam iepriekšējā gadā paveiktos darbus. Kopīgi spriežam par prioritātēm nākamjam gadam.

Nākamo cēlienu plānots aizvadītā līdzīgā gultnē kā iepriekšējo – stiprinot sadarbību biedru vidū. Tieši tāpēc valdes locekļi pilnsapulcē kolēģiem prezentēja aktivitātes, kas ne vin saliedē novada uzņēmējus, bet arī veicina viņu izpratni par uzņēmējdarbību Salaspils novadā un valstī kopumā.

Pēc divām jau veiksmīgi noorganizētām uzņēmēju brokastīm SUB valde ieplānojusi tikšanās ar vadošajām valsts amatpersonām īstenot arī turpmāk. Interaktīvā balsojumā tika noskaidrots, ka uzņēmēju visatbalstītākā aktivitāte ir tieši šī.

Lai iepazītu savu novadnieku uzņēmumus biedrība viesojusies pie tādiem uzņēmumeim kā „Knauf”, „TMB Elements”, „Salaspils siltums” u.c.. Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, arī šogad plānā ir organizēt vizitītes pie jaudīgākajiem novada uzņēmējiem.

Citkārt nedudz mierīgāko uzņēmēju biedrības vasaras periodu šogad Salaspils uzņēmēji iecerējuši atzīmēt ar kādu sportisku pasākumu. Valde ir pārliecināta, ka sporta spēles būs ne vien iespēja uzņēmējiem atkal satikties, bet iespēja noskaidrot arī novada sportiskākos, izveicīgākos un attapīgākos novada uzņēmumus.

Viens no pašlaik apjomīgākajiem darba plāna punktiem ir iecere par Salaspils uzņēmēju parka izveidi. Iecere ir liela. Plānots, ka tas būs vizuāli pievilcīgs, interaktīvs parks, pieejams ikvienam Salaspils novada iedzīvotājam vai viesim, taču tā unikalitāte slēpsies Salaslpils uzņēmēju ekspozīcijās.  Projekts solās būt visnotaļ apjomīgs un interesants visām iesaistītajām pusēm, tāpēc šis bez šaubām būs biedrības ilgtermiņa jautājums.

Jau ziņojām, ka 2017.augustā SUB tika pārvēlēts valdes sastāvs. Pašlaik pie SUB vadības grožiem darbojas Krists Slokenbergs, Normunds Guļajevskis, Andris Puķītis, Iveta Pokromoviča un valdes priekšsēdētājs Miks Balodis.

  2903_29