Godināti Salaspils 2017.gada labākie uzņēmēji

  • -

Par ikgadēju pasākumu kļuvusi Salaspils uzņēmēju godināšana. Arī šogad par 2017.gada veikumu godināti 10 uzņēmumi dažādās kategorijās, uzteicot gan lielākus, gan mazākus, gan sociāli aktīvus, gan dažādu nozaru uzņēmumus.

Konkursu “Uzņēmēju gada balva” Salaspils novada pašvaldība sadarbībā ar Salaspils uzņēmēju biedrību organizē jau vairākus gadus. Tā mērķis ir apzināt un godināt Salaspils novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicina Salaspils novada uzņēmēju atpazīstamību.

Lai izvērtētu 2017.gada labākos un veiksmīgākos uzņēmumus, balsošanā varēja piedalīties Salaspils novada iedzīvotāji. Tāpat vērtēja arī žūrija, kas ņēma vērā Valsts ieņēmumu dienesta pieejamos datus un aptaujāja pašvaldības iestādes un biedrības. Komisija, kuras sastāvā bija gan domes, gan uzņēmēju biedrības pārstāvji, apsekoja un izvērtēja vairāk nekā 10 uzņēmumus.

„Uzņēmēju gada balvas” ieguvēji 2017. gadā:

Kategorijā „Labākais tirgotājs” – SIA “Krodzinieki”

Kategorijā „Labākais pakalpojuma sniedzējs” – SIA „Namu pārvaldīšana”

Kategorijā „Mazie uzņēmumi” – SIA „Dole Marine”

Kategorijā „Vidējie uzņēmumi” – SIA „T.I.G.E.R.”

Kategorijā „Lielie uzņēmumi” – SIA „TMB Elements”

Kategorijā „Salaspils novada popularizētājs” – SIA „Baltijas dārzeņi”

Kategorijā „Lielākais darba devējs” – SIA „TMB Elements”

Kategorijā „Gada amatnieks” – “Doles tējas”

Kategorijā „Jaunpienācējs” – SIA „Arco Color”

Kategorijā „Gada labdaris” – SIA „Latrago”

Salaspils uzņēmēju biedrība izsaka pateicību godalgotajiem uzņēmumiem par godprātīgas uzņēmējdarbības vides veicināšanu novadā, sekmīgiem rezultātiem darbā un novada popularizēšanā. Veiksmi, izturību un pacietību arī Latvijas simtgades gadā!