Kļūsti par biedru

SUB var iestāties jebkurš uzņēmējs – komercsabiedrība, individuālais komersants  vai saimnieciskās darbības veicējs, kas atbalsta biedrības mērķus, ja tas ir reģistrēts Salaspils novadā (juridiskā adrese), vai uzņēmēja dzīves vieta ir Salaspils novads, vai ir cits pamatots skaidrojums par piederību Salaspils novadam. Lēmumu par uzņēmēja piederību Salaspils novadam pieņem biedrības Valde.

Lai iestātos SUB, ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu  un kopā ar reģistrācijas apliecības kopiju, nosūtīt uz biedrības adresi. Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski (.doc vai .pdf formātā), pieteikuma oriģinālu iesniedzot valdes sēdē, kas izskata pieteikumu. Ja dalībai biedrībā tiek deleģēts pārstāvis, kas nav juridiskas personas paraksttiesīga persona, pieteikuma formai jāpievieno pilnvara.

Uzņēmēja pieteikums tiek izskatīts SUB Valdē, kura pieņem lēmumu par SUB biedra statusa piešķiršanu. Uzņēmējs kļūst par pilntiesīgu SUB biedru pēc iestāšanās maksas nomaksas.