Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības nodrošināšanai

  • -

Salaspils novada dome, ņemot vērā uzņēmēju izrādīto iniciatīvu, 2016. gada budžetā iekļāvusi sadaļu “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības nodrošināšanai”. Pozīcijai atvēlētais finansējums ir 100 000 eiro. Iepriekšējā gadā atvēlētie līdzekļi tika novirzīti Granīta ielas rekonstrukcijai, kas pašlaik ir aktīvā darba procesā.

Lai pārrunātu 2016. gādā piešķirtā finansējuma izlietojumu, 9. marta rītā tikās Salaspils novada domes pārstāvji ar Salaspils uzņēmēju biedrības (SUB) valdes locekļiem un uzņēmumu “Korte”, “Pilsakmens” un “Koka ziemas dārzi” pārstāvjiem. Pēc SUB valdes apkopotās informācijas, biedrības pārstāvji norādīja uz trīs infrastruktūras problēmām, kuras būtu vēlams risināt šī gada ietvaros.

SUB informēja, ka ir vajadzība noasfaltēt ceļu, kas ved uz apdzīvotu vietu “Guntiņas”. Tur šobrīd atrodas 7  uzņēmumi, kas nodrošina darba vietas 50 cilvēkiem. Kā norādīja Guntiņu apkaimes uzņēmuma “Kokas ziemas dārzi” pārstāvis Normunds Gujaļevskis, kustība pa šo ceļu ir intensīva, tāpēc būtu nepieciešams kārtīgs ceļš. Arī tur esošos uzņēmumu specifika, dažādu stikla izstrādājumu ražošana, norāda uz to, ka labs, asfaltēts ceļš būtu viena no prioritātēm sakārtotas infrastruktūras nodrošināšanai.

Ceļa remonts nepieciešams arī Zemeņu ielai, kas nodrošina piekļuvi uz uzņēmumiem  “Pilsakmens” un “Korte”. Aptuveni nedēļas laikā pa šo ielu brauc četri vai pieci kravas auto, kas būtiski ietekmē ceļa segumu. Mēbeļu un mēbeļu sagatavju ražotājs “Korte” tur ieplānojis būvēt jaunu ražotni, kas varētu nodrošināt darba vietas aptuveni 40 cilvēkiem, taču palielināt kravas mašīnu skaitu. Šī iemesla dēļ būtiska ērta un sakārtota infrastruktūra.

Papildus ceļu segumu labošanai SUB vidū attīstīta ideja par vienotām informatīvajām norādēm uz Salaspils uzņēmumiem. Tās pildītu informatīvu funkciju, kas palīdzētu ātrāk un vieglāk atrast konkrēto uzņēmumu, kā arī veidotu vienotu novada tēlu. Tāpat tika izvērtēta iespēja izveidot sabiedriskā transporta pieturu pie loģistikas uzņēmuma “Wellman Logistics” Miera ielā.

Noklausoties SUB sniegtos priekšlikumus, Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars sprieda, ka attiecībā uz ceļu labošanu tos  varētu veikt, taču  jāizdara aprēķini par iespējamajām izmaksām. Tika norādīts, ka Zemeņu ielu  visticamāk nevarēs asfaltēt – tikai salabot bedres, jo smagos kravas auto nevar izvest uz Gaismas ielu. Tālākā nākotnē šo jautājumu iespējams varētu risināt ar citiem piekļuves ceļiem. Par vienotu norāžu izveidi   Čudars atzina, ka dome būs gatava koordinēt zīmju saskaņošanu, taču iniciatīvu cer sagaidīt no Salaspils uzņēmēju biedrības.