Jauniešu un uzņēmēju forums

  • -

Mūsu draugi un sadarbības partneri, Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība, aicināja piedalīties viņu novada uzņēmēju nedēļas pasākumā “Jauniešu un uzņēmēju forums”.
Kopā ar Salaspils 2. vidusskolas skolotāju Olgu Smirnovu un novada jauniešiem un  devāmies turp, lai rastu atbildes un apspriestu labos piemērus par jauniešu līdzdarbošanos novadā.
Komandās ģenerējām arī biznesa idejas. Piedāvājam nelielu ieskatu mūsu biznesa ideju domu lidojumā. Varbūt patiesi šī ideja ir dzīvot spējīga un kādreiz tiks iedzīvināta arī praksē!? Kāds ir Tavs viedoklis?

GALSS BUSS – RISINĀJUMS LAIKA ZAGLIM!
Problēma: maršrutā Salaspils-Rīga-Salaspils grūti paredzēt, kad autobuss ieradīsies pieturās
Risinājums: aplikācija, kas ļautu sekot GALSS BUSS autobusu atrašanās vietai. Ar šādas aplikācijas palīdzību nebūtu ilgi jāgaida autobuss, jo varētu izsekot autobusa atrašanās vietai.
Mērķauditorija: Salaspils sabiedriskā autobusa izmantotāji
Kā nopelnīsim: Vietējo uzņēmēju reklāmas izvietošana aplikācijā un papildus aplikācijas iespējas par atsevišķu maksu