Konferencē Salaspilī Pierīgas novadu pašvaldības un uzņēmējus aicina izmantot LIAA inovāciju vaučeru programmu

  • -

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Pierīgas reģionālajām uzņēmēju biedrībām otrdien, 19. septembrī rīkoja konferenci par LIAA realizēto tehnoloģiju pārneses un inovāciju vaučeru programmu. Konferencē piedalījās pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, Pierīgas novadu uzņēmēju biedrību un augstskolu pārstāvji.

 Inovāciju vaučeru programma ir atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai, kā arī sadarbības nodrošināšanai ar zinātniekiem un pētnieku grupām jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē.

 “Šī ir ļoti nozīmīga programma tiem uzņēmējiem, kas vēlas savu uzņēmumu redzēt konkurētspējīgu gan vietējā, bet jo īpaši eksporta tirgū,” saka konferences moderators, Salaspils Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Miks Balodis, uzsverot, ka novados vissvarīgākā uzņēmējdarbības forma ir tieši nelielie uzņēmumi – tie, kuri ietilpst mazo un vidējo kategorijā: “Atbalsts jauna produkta izstrādē, pētījumā vai prototipa izgatavošanā ir īpaši nozīmīgs, jo tas prasa lielus paša uzņēmuma ieguldījumus, bet tādu finanšu resursu bieži mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vienkārši nav, kas veido zināmā mērā apburto loku – ir ideja, ir pārliecība par produkta veiksmi tirgū, bet nav resursu, lai šo ideju realizētu. Inovāciju vaučeru programma šo “loku” ļautu pārraut,” par LIAA uzsākto atbalstu inovatīvu produktu izstrādāšanā saka Miks Balodis, Salaspils Uzņēmēju biedrības priekšsēdētājs.

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde uzsvēra, ka projekta realizācijas laikā būtisku atbalstu sniegs aģentūra: “LIAA tiem uzņēmumiem, kas piedalīsies programmā, gan palīdzēs atrast partnerus starp augstskolām, zinātniskajām vai atbilstoša profila pētniecības organizācijām, ja tādi vēl nav sameklēti, gan uzņemsies lielu daļu formālo procedūru – piemēram, veiks iepirkumus zinātnieku piesaistei. LIAA speciālisti nevienam neliegs padomu nepieciešamo dokumentu  sagatavošanā, jo kā liecina pieredze, tieši šis posms ne vienam vien komersantam maldīgi šķiet grūts un sarežģīts.”

Konferencē savu redzējumu par sadarbību inovatīvu tehnoloģiju un biznesa ideju realizēšanā prezentēja arī divu Latvijas vadošo augstskolu – Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes – eksperti. Tieši šīs augstskolas, tāpat kā vēl virkne Latvijas augstākās izglītības iestāžu, ir galvenie uzņēmēju sadarbības partneri inovāciju vaučeru programmā. Bet Ķekavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Neils Kalniņš akcentēja uzņēmēju un pašvaldību sadarbību inovatīvu risinājumu ieviešanā: “Pašvaldībai ir nozīmīgi, ka uzņēmējdarbība novadā attīstās, tāpēc arī pašvaldība no savas puses ar informatīvu un arī cita veida pieejamu atbalstu var daudz darīt, lai sekmētu uzņēmēju dalību gan šajā, gan arī citās programmās. Galvenais ir nebaidīties – jo inovācijas, jaunas tehnoloģijas vai labas biznesa idejas realizācija nav tikai lielo uzņēmumu prerogatīva,” teica Ķekavas novada vicemērs, “jauns dizains, kāds jauns mehānisms, kāda jauna pieeja un inovatīvs biznesa skatījums ir pieejams gan mazajiem, gan lielajiem,” norādīja Neils Kalniņš, Ķekavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības un uzņēmējdarbības vides jautājumos.

Inovāciju vaučeri ir atbalsta mehānisms, kas paredzēts uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai, lai ar tehnoloģiju pārnesi sekmētu uzņēmēju attīstību un stiprinātu konkurētspēju.. Inovāciju vaučeru programma sniedz atbalstu jaunu produktu izstrādei un esošo produktu būtisku uzlabošanu, pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot izturību vai citas īpašības.

Kopējais atbalsta apjoms inovāciju vaučeru programmā vienai saistīto personu grupai ir 25 000 eiro, kas paredzēti tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei, pētījumu veikšanai, prototipu izgatavošanai, sertificēšanai un testēšanai, un rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai. Atbalsta mehānisms ir vienkāršs, ātrs un ērts, tas izstrādāts tā, lai maksimāli samazinātu birokrātisko procedūru slogu un būtu draudzīgs uzņēmējiem.

Finansējums inovāciju vaučeru programmai 3,74 milj. eiro apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv.