Miks Balodis: Jauniešiem ir jādod prakses iespējas

  • -

Ar straujiem soļiem tuvojas pavasaris un drīz pēc tam arī vasara, kad jaunieši meklēs piepelnīšanās iespējas un izskatīs augstskolu programmas, lai izlemtu savu likteni un turpmākās karjeras iespējas. Dažādi pasākumi, piemēram, „Ēnu dienas”, kas Ikšķilē notiks šo trešdien, 10. februārī, palīdzēs skolēniem izvēlēties sev piemērotākās studijas, bet vai jauniešiem ir vēl kādas iespējas paplašināt savu redzesloku? „Daugavas Balss” jautāja Salaspils uzņēmēju biedrības (SUB), kas arī rūpējas par jauniešu izaugsmes iespējām, valdes priekšsēdētājam Mikam Balodim, lai uzzinātu ko vairāk par SUB darbību un Baloža uzskatiem par patreizējām jauniešu iespējām un vēlmēm.

Viens no SUB mērķiem ir veidot Salaspils novada jauniešus konkurētspējīgākam darba tirgum un uzņēmējdarbības videi. SUB ir tikusies ar dažādām organizācijām, lai saprastu aktivitātes un iespējas, kādā veidā tiek strādāts vai varētu strādāt ar jauniešiem Salaspils novadā kopumā. Bet ko par mūsdienu jauniešiem un viņu karjeras iespējām, izpratni un pirmo darba pieredzes nepieciešamību domā Miks Balodis?

Kādēļ, jūsuprāt, nepieciešams attīstīt jauniešu izglītības līmeni, censties jau agrā jaunībā viņiem radīt priekšstatu par savu nākotnes profesiju?

„Skolas vecuma bērns pats vēl īsti nesaprot, ne kur viņš mācīsies turpmāk, ne kāda būs viņa nākotnes profesija, beidzot augstskolu. Mēs varam radīt apstākļus, lai palīdzētu viņam jau pamatskolā un vidusskolā sevi motivēt uz augstākiem mērķiem. Praktiskā veidā liekot saprast, ko nozīmē patstāvīgs darbs, priekšnieku padoto attiecības un, protams, sava nopelnīta naudiņa, kuras lielums ir atkarīgs no tā, cik atbildīgus darbus ir jāveic,” saka Balodis.

Jautāts par motivāciju palīdzēt jauniešiem, Balodis saka, „jo vairāk mēs savos bērnos ieguldīsim pamatskolā un vidusskolā, jo konkurētspējīgāki viņi būs augstskolā un veiksmīgāki privātajā dzīvē. Uzskatu, ka īsajās distancēs no svara ir talants, garajās distancēs visu izšķir mērķtiecība un ieguldītais darbs.”

Pašlaik jauniešiem tiek piedāvātas vairākas iespējas, kā atrast sev vēlamo profesiju – jau iepriekš minētās „Ēnu dienas”, vasaras prakses, mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem un biznesa ideju konkurss.

Kura no iespējām, proti, „Ēnu dienas”, prakses vai projektu konkursi, jūsuprāt, ir visefektīvākā?

„Visefektīvākais būtu bērniem pašiem dot iespēju pamēģināt, pastrādājot vienu vai divus mēnešus vasarā, izbaudot visus algotā darba labumus. Tas jaunietim sniegtu reālu priekšstatu par konkrēto profesiju un darba vidi. Gan „Ēnu dienas”, gan ekskursijas uz uzņēmumiem ir vairāk kā informatīvi pasākumi, kardināli nemainot bērna uztveri un attieksmi pret sevi un mācībām. Tas vairāk dod priekšstatu par novadā notiekošo un paplašina jaunieša kopējo skatījumu. Savukārt biznesa ideju konkurss ir iespēja jaunietim izmēģināt roku idejas radīšanā, plānošanā un realizēšanā. Tiesa gan, tas ne visiem ir piemērots – ne katrs ir mākslinieks un ne katrs var būt uzņēmējs,” savu viedokli pauž Balodis.

Kā SUB palīdz jauniešiem sākt attīstīt savas karjeras iespējas?

„Šobrīd tikai sākam strādāt ar jauniešiem, taču šis tas jau izmēģināts. Pagājušajā gadā esam realizējuši jauniešu biznesa ideju konkursu. Arī šogad tas pavisam drīz tiks piedāvāts novada jauniešiem. Tāpat arī „Salaspils zinātnes nedēļā” esam iedzīvotājiem piedāvājuši orientēšanās spēli par Salaspils uzņēmumiem, kurā tika izrādīta liela interese tieši no jauniešu puses,” par padarīto stāsta SUB valdes priekšsēdētājs.

Apkopojot domas par jauniešu vēlamās karjeras izzināšanas un iepazīšanas iespējām, savu viedokli Balodis vēlreiz papildina, sakot, ka „galvenais, kas ir jādara, jauniešiem jānodrošina prakses iespējas. Primāri gan būtu jāstrādā ar vecākiem un bērniem. Kā uzņēmējs varu teikt, ka es daudz pretimnākošāk izturētos pret bērniem, kuru vecāki strādā manā uzņēmumā. Pirmkārt, viņus būtu kāds, kas pieskata, otrkārt, arī atbildība būtu dalīta. Savukārt bērns vistiešākā veidā mācītos praktiskās iemaņas savu vecāku uzraudzībā. Manuprāt, šis ir visdzīvotspējīgākais modelis ilgtermiņā.”

SUB plāno turpināt attīstīt jauniešu iespējas iepazīt darba vidi un atrast sev piemērotāko karjeru. Plānots veikt mācību ekskursijas uz dažādiem Salaspils uzņēmumiem, tie varētu notikt ekonomikas stundu un projektu nedēļas laikā. SUB noteikti turpināt jau pērn iesākto biznesa ideju konkursu, šogad, iespējams, par to informēt dodoties arī uz skolu. Turpmākajos plānos jau kādu laiku atrodas arī ideja par jauniešu un neformālās izglītības pārstāvju mājas izveidi Salaspilī, kurā būtu pieejamas jauniešu, apspriežu un atpūtas telpas. SUB būtu gatavi uzņemties iniciatīvu šādas ēkas izveidē.

 

Autore: Krista Dzidzēviča

Avots: www.daugavasbalss.lv