Noskaidrots titula „Salaspils 2. vidusskolas gada skolēns” ieguvējs

  • -

Salaspils uzņēmēju biedrība, turpinot atbalstīt un motivēt novada labākos un aktīvākos jauniešus, 9. jūnijā, Salaspils 2. vidusskolas izlaidumā, sveica skolas gada skolēnu. Titulu saņēma 12. klases absolvente Poļina Gromatovič.

„Mēs dzīvojam, lai ļautu notikt dažādiem notikumiem” saka Poļina, stāstot, ka tieši vidusskolas laiks ir periods, kad ļauts izpausties visaktīvāk. Tieši tāpēc  viņa piedalījusies visās skolas piedāvātajās aktivitātēs, kā arī bijusi iniciatore pati savām.

Jaunietes padarīto darbu saraksts ir ļoti garš, sākot no teicamiem rezultātiem  bioloģijas un ķīmijas olimpiādē, līdz pat godalgotām vietām valsts mēroga runas konkursā.  Poļina labprāt piedalījusies skolas konkursos un pasākumos ar klasi, kas mīl dziedāt un dejot. Piedalījusies skolas viktorīnā „Latviski par Salaspili”, ko šogad atbalstīja arī Salaspils uzņēmēju biedrība. Viens no galvenajiem jaunietes darbības virzieniem ir spēle „Jautro un atjautīgo klubs ”(КВН -Клуб Веселых и Находчивых), kur jauniešu komandas iestudē humoristiskas izrādes un gatavo interesantus tērpus. Pagājušajā gadā Poļina komanda „18. kilometrs” kļuva par vicečempioniem, pārspējot aptuveni 16 komandas. Tagad aktīvā jauniete ir kurators skolas jaunajai KVN komandai.

Poļina mācības plāno turpināt Krievijā, Sanktpēterburgā. Jauniete stāsta: „Lai iestātos Sanktpēterburgas Valsts augstskolā ar atzīmēm 8 un 9 vien nepietiek, tāpēc 12. klasē nācās atteikties no vairākām aktivitātēm.” Jauniete 12. klases pirmo pusgadu pabeidzu ar vidējo vērtējumu 9,5 un saņēmusi apstiprinājumu par nodrošinātu budžeta vietu Sanktpēterburgas Valsts augstskolas Ekonomikas fakultātē.

Skolas direktore Veneranda Bogdāne izlaidumā sveica visus 12. klases absolventus, novēlot veiksmi un izturību turpmākajās dzīves gaitās. Paldies tika teikts arī vecākiem, kas ieguldījuši ne mazums darba, audzinot savas atvases.

Absolventus sveic arī Salaspils uzņēmēju biedrība, vēlot izturību un apņēmību turpmākajās gaitās!