Noslēdzies Salaspils novada biznesa ideju konkurss jauniešiem

  • -

Jauniešu biznesa ideju konkursu otro gadu organizēja Salaspils uzņēmēju biedrībā kopā ar Salaspils novada pašvaldību ar mērķi stimulēt jaunu komersantu veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus sava biznesa veidošanā.

Projekta realizēšanai 2 gadu garumā tika piešķirts 2000 eiro liels finansējums, kur pusi no summas piešķīra Salaspils novada dome, bet otru pusi – Salaspils uzņēmēju biedrība.

Konkursa pirmajā kārtā tika iesniegtas 12 Salaspils novada jauniešu biznesa idejas. 9 jauniešu biznesa idejas tika prezentētas klātienē. Pēc kritērijiem tika noskaidroti 4 labākie darbi, kuriem piešķīra 50 eiro prototipa izveidei.

Finālā iekļuva šādas biznesa idejas:

Biokamīni (Marija Šukalo, Salaspils 2. vidusskola)
LaimesMaiss (Anete Vircava, Loreta Caunīte, Elvita Lisenoka, Salaspils 1.vidusskola.)
Riepu protektoru paklāji (Georgijs Saveļjevs, Salaspils 2.vidusskola)

Kam būs  pirmā vieta paliks noslēpumā līdz konkursa Salaspils novada
uzņēmēju gada apbalvošanai.

thumb_show.php

 

Iveta Pokromoviča

SUB

Valdes locekle