Pierīgas uzņēmēju biedrību labās prakses piemēri sadarbībā ar pašvaldībām

  • -

27.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldībā tikās uzņēmēju biedrības no dažādām pašvaldībām un dalījās pieredzē par savu līdzšinējo sadarbību ar pašvaldību vadību, par veiksmīgiem sadarbības projektiem un investīciju piesaisti, kā arī jautājumiem, kas uztrauc gan uzņēmējus, gan novadu administrācijas. Pasākumā tika pārstāvēta Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība, kā arī Ādažu, Vecumnieku, Mārupes, Salaspils un Ogres uzņēmēju biedrības.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, pasākumu atklājot, norādīja, cik veiksmīgai novada attīstībai būtiska ir sadarbība ar uzņēmējiem un izteica cerību, ka šādas tikšanās kļūs par tradīciju. Māris Mālmeisters, Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības priekšsēdētājs uzsvēra, ka svarīgi veidot arī savstarpēju sadarbību starp biedrības biedriem, tādēļ tiek rīkotas izbraukuma sēdes gan Lēdmanē, gan Jumpravā, kā arī reizi gadā, sadarbībā ar pašvaldību, biedrība iesaistās Uzņēmēju nedēļas plānošanā un organizēšanā. Patentu valdē ir reģistrēta arī preču zīme „Radīts Lielvārdes novadā”, lai popularizētu vietējo produkciju. Abpusēji vērtīgs ir izvērties darbs pie skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā: Nodarbinātības valsts aģentūra uzņēmējam sniedz atbalstu 50% apmērā un pašvaldība sedz atlikušās izmaksas, līdz ar to darba devējam atliek vien nomaksāt par jaunieti sociālo nodokli. Nu jau uz piedāvātajām darbavietām ir sīva konkurence, ar katru gadu to skolēnu skaits, kas vēlētos vasarā strādāt, palielinās.

Miks Balodis no Salaspils uzņēmēju biedrības kā pozitīvu piemēru sadarbībā minēja to, ka uzņēmēju samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis tiek izmantots tieši uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Savukārt Uldis Štēbelis no Ādažu uzņēmēju biedrības norādīja, ka veiksmīgai pašvaldības un uzņēmēju sadarbībai ļoti būtiski ir divi faktori: uzņēmēju pārstāvība novada domē kā deputātiem, un pašvaldības Attīstības nodaļas kapacitāte un kompetence, piesaistot maksimālu skaitu projektu un veidojot tos kvalitatīvus satura ziņā. Ādažu novads ir veiksmīgs piemērs gan skaidri definētam uzņēmējdarbības zonējumam, gan atlaižu sistēmai gadījumā, ja uzņēmējs iegulda līdzekļus publiskās infrastruktūras izveidē.

Viesi no Vecumnieku novada  – Alīna Žukauska un Jānis Miklaševičs – pastāstīja, ka viņu uzdevums ir arī veidot novada piederības sajūtu, jo Vecumnieku novads izveidots no pagastiem, kas agrāk piederējuši dažādiem rajoniem. Tāpat novadam būtiska rūpe ir daudzie grants ceļi un to uzturēšana. Pašvaldība uzņēmējus atbalsta un, ja nepieciešams doties pieredzes apmaiņā vai uzņemt viesus Vecumniekos, nodrošina gan transportu, gan telpas un aprīkojumu.

Kārlis Bodnieks no biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvēja Mārupes novadu, kas ir viens no pozitīvākajiem piemēriem darbavietu skaita ziņā attiecībā pret novada iedzīvotāju skaitu. Viņš vērsa pašvaldību uzmanību, ka nepietiek ar to vien, ka pašvaldība ir iecienīta kā „guļamrajons”, ir jādomā par kompleksu novada attīstību visās jomās, lai sabalansētu iedzīvotāju vēlmi pēc dzīvesvides un rekreācijas ar darbavietu esamību un investīciju piesaisti ekonomiskajai attīstībai.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki vienojās, ka nepieciešamas arī tālākas tikšanās, kopēja sadarbība un pozitīvās pieredzes apmaiņa.

Informācija iegūta no: http://www.lielvarde.lv/?option=com_content&view=article&Itemid=536&id=7932493