Piesakies 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresam

  • -

Ja esi uzņēmējs un vēlies rast atbildes jautājumos, kas saistīti ar valsts vai pašvaldību kontroles institūciju un dienestu sadarbību ar uzņēmējiem, tev ir iespēja iesaistīties un saņemt atbildes klātienē.

Šā gada 10. decembrī notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress, kas šoreiz norisināsies Salaspilī. Paredzēta plaša diskusija par kongresa galveno tēmu “Tiesībsargājošo un kontroles institūciju sadarbība ar uzņēmējiem”. Galvenos uzņēmējiem interesējošos jautājumus skaidros un atbildes sniegs valsts augstākās amatpersonas, tiesībsargājošo iestāžu un kontroles institūciju pārstāvji, tai skaitā, Valsts ieņēmuma dienesta (VID), Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), Valsts vides dienesta (VVD), Ekonomikas policijas u.c. pārstāvji. Kongresu organizē Salaspils Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Latvijas Tirdzniecības  un rūpniecības kameru (LTRK) un Salaspils novada domi.

Konstruktīvas diskusijas rezultātā, ņemot vērā visu iesaistīto intereses, ceram rast atbildes un skaidrojumu par norisēm, kas sakar uzņēmējus un komercdarbības vidi Latvijā.

Aicinām pieteikties un reģistrēties šeit:

https://goo.gl/forms/pEPIsT9C3LpJ3q5p2

Sub_logo