Prioritārais virziens šogad – attiecību savstarpējā stiprināšana biedru starpā

  • -

29. marta pēcpusdienas darba pilno dienas ritmu Salaspils uzņēmēji iemainīja pret SUB biedru pilnsapulci. Tikāmies salīdzinoši kuplā pulkā, lai pārrunātu pa gadu paveiktās aktivitātes un uzstādītu jaunus mērķus.

Valdes loceklis Jānis Nebars ziņoja par finansu izlietojumu aizvadītajā gadā. Tāpat sniedza arī informāciju par viņa virzītajām iniciatīvām novada domē, kas vistiešāk ietekmē vietējos uzņēmējus saistībā ar iespējām izvietot reklāmas novada teritorijā, ielu tirdzniecības noteikumu izmaiņām un iespējām saņemt Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. “Dome šādu opciju nodrošina, taču jāņem vērā, ka uzņēmējiem pašiem ir jāizrāda interese un jāgriežas novad domē ar vēlmi saņemt šo atlaidi”, stāsta Jānis Nebars.

Biedrība pa gadu sarīkojusi ap 40 aktivitātēm. Galvenokārt tās bijušas pārrunas un tikšanās ar sadarbības partneriem. Aktivitātes vērstas arī uz novada jauniešiem un amatniekiem. Īpaši izceļams Salaspilī sarīkotais Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress „Tiesībsargājošo un kontroles institūciju sadarbība ar uzņēmējiem”, kas Salaspilī pulcēja valsts amatpersonas un uzņēmējus no visas Latvijas. Tāpat šogad izveidota un publicēta arī pirmā Salaspils uzņēmēju biedrības avīze. Tomēr daudz lielāks ir skaits ar pasākumiem, kur SUB piedalījusies. Pa gadu tie ir aptuveni 100 pasākumiem gan tepat Salaspilī, gan citos Latvijas novados.

Biedrības priekšsēdētājs Miks Balodis pilnsapulcē uzsvēra, ka līdztekus jau padarītajam, prioritārais virziens šogad būs attiecību savstarpējā stiprināšana biedru starpā, uzsverot, ka vēl aktīvāka tīklošanās un iepazīšanās ir īpaši būtisks nosacījums biedrības turpmākajā attīstībā.