SUB sadarbība ar RTU

  • -

Salaspils uzņēmēju biedrības (SUB) pārstāvji Miks Balodis un Iveta Pokromoviča 2016. gada 11. janvārī tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) kancleru Ingaru Eriņu, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta Rektora vietnieku Antonu Kiščenko, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta direktora palīdzi Santu Puškajovu un RTU Biznesa un Inovāciju departamenta Nodaļas vadītāju Ilmāru Vīksnu, lai vienotos par sadarbības iespējām 2016. gadā.

Kā iespējamie sadarbības pasākumi 2016. gadam tika iezīmēti:

1. Sadarbība starp Salaspils uzņēmējiem un RTU zinātniekiem Biznesa inkubatoru ietvaros;

2. Sadarbība jauniešu jautājumos. Veidot Salaspils novada jauniešus konkurētspējīgākus darba tirgum un uzņēmējdartbības videi. Mūsdienīgāka, prestižāka, uz zināšanām un kvalitāti balstīta izglītības vide Salaspils novadā šodien, nākotnē radīs kvalitatīvākus cilvēkresursus Latvijas tautsaimniecībā;

3. Sadarbība 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa ietvaros – zinātnes, cilvēkresursu un inovāciju jautājumos.