SUB sadarbības biedrība “Express Yourself” iegūst balvu pasākumā “Salaspils novada gada jaunietis”

  • -

SUB labprāt sadarbojas ar citām Salaspils novada nevalstiskajām organizācijām. Veiksmīga kooperācija  izveidojusies ar Salaspils biedrību “Express Yourself”, ar kuru noslēgta vienošanās par kopīgu sadarbību.

Šā gada 29. janvārī norisinājās pasākums “Salaspils novada gada jaunietis 2015”, kurā tika godinātas aktīvākās jauniešu apvienības, jauniešu lieldraugi, labākie Salaspils un Salaspils skolu jaunieši. Nominācijām tiks izvirzītas vairāk kā 32 personas, kuras devušas ieguldījumu Salaspils novada dzīvē.

Nominācijā “Jauniešu lieldraugs” balvu saņēma SUB sadarbības biedrība “Express Yourself” un tās vadītāja Iveta Pokromoviča. Biedrības galvenais darbības mērķis ir bērnu un jauniešu aktīva iesaiste sabiedrībā, īstenojot dažādas aktivitātes un projektus tepat Latvijā, kā arī ārvalstīs. Biedrība darbojas pie jauniešu iesaistes uzņēmējdarbībā, starpkultūru dialoga, bērnu un jauniešu ar speciālās vajadzībām integrāciju sabiedrībā.

2015. gadā biedrība “Express Yourself” realizējusi vairākas aktivitātes: sadarbībā ar Mācību centru īstenota Jauniešu cietumnieku apmācība Centrālcietumā un Brasas cietumā, mācot galvenos ekonomikas pamatprincipus un to kā uzsākt uzņēmējdarbību; Salaspils novadā realizētas pieaugušo apmācības “Lietišķa angļu valoda”, kurā divu mēnešu garumā profesionāla pasniedzēja vadībā bija iespēja apgūt galvenos lietišķās angļu valodas pamatus; sadarbībā ar mācību centru Labdarības projektu atbalsta centru vientuļajām māmiņām tika realizēts projekts “Ieskaties savā nākotnē”.

Kā galvenais Express Yourself darbības virziens ir līdzdalība starptautiskajos Erasmus+ projektos. Pagājušajā gadā biedrība “Express Yourself” piedalījusies 38 Erasmus+ projektos visā Eiropā, kuros devās 149 dalībnieki no Salaspils un citām pilsētām. Realizēts arī pašu uzrakstītais projekts “To The Point”, kura ietvaros Latvijā viesojās pašvaldību darbinieki un jauniešu līderi no 11 valstīm.

Sveicam mūsu sadarbības biedrību “Express Yourself” ar veiksmīgiem panākumiem un atgādinām arī citiem, ka caur šo organizāciju ikvienam ir iespēja piedalīties kādā vietējā vai starptautiskā  projektā, iepazīstot jaunas vietas un cilvēkus, realizējot interesantas idejas un plānus!

Vairāk informācijas: Iveta Pokromoviča, ivetapokromovica@inbox.lv, mob.tel.: 29401130