Valde

SUB valde sastāv no 5 valdes locekļiem, kas ir atbildīgi par biedrības godīgu, efektīvu un aktīvu darbību. Paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam vai trijiem valdes locekļiem kopā.

Miks Balodis

Valdes priekšsēdētājs

Mob. tālr.: +371 29150850

Fakss: +371 67981032

Epasts: miks.balodis@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: biedrības iekšējo darba procesu organizācija, sadarbība ar Salaspils novada domi, NVO un citām uzņēmēju biedrībām Latvijā

 

Iveta Pokromoviča

Valdes loceklis

Mob. tālr.: +371 29401130

Epasts: iveta.pokromovica@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: finanses, novada jaunieši, ES struktūrfondi

Andris Puķītis

Valdes loceklis

Mob. tālr.: +371 29464916

Epasts: andris.pukitis@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: sabiedriskās aktivitātes – SUB biedru katalogs, sporta aktivitātes

Normunds Guļajevskis

Valdes loceklis

Mob. tālr.: +371 29107888

Epasts: normunds.gulajevskis@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: mārketinga aktivitātes – SUB biedru “ekspozīciju parks”

Krists Slokenbergs

Valdes loceklis

Mob. tālr.: +371 29567758

Epasts: krists@i2.lv

Atbildības sfēra: biedru sadarbība un “Networkings” – “Rīta brokastis”, iepazīšanās vizītes pie SUB biedriem