Valde

SUB valde sastāv no 5 valdes locekļiem, kas ir atbildīgi par biedrības godīgu, efektīvu un aktīvu darbību. Paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam vai trijiem valdes locekļiem kopā.

Miks Balodis

Valdes priekšsēdētājs

Mob. Tālr.: +371 29150850

Fakss: +371 67981032

Epasts: miks.balodis@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: biedrības iekšējo darba procesu organizācija, sadarbība ar Salaspils domi, LRTK, komunikācija ar biedriem

 

iveta-new

Iveta Pokromoviča

Valdes loceklis

Mob. Tālr.: +371 29401130

Epasts: iveta.pokromovica@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: Finanses, ES struktūrfondu piesaiste un attiecības ar citām reģionālajām uzņēmēju biedrībām Latvijā

Aivars Lavrinovičs

Valdes loceklis

Mob. Tālr.: +371 29215463

Epasts: aivars.lavrinovics@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: Zinātne, inovācijas un sadarbība ar lielākajām universitātēm Latvijā

Arnis Adakovskis

Valdes loceklis

Mob. Tālr.: +371 26455554

Epasts: arnis.adakovskis@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: Jaunieši Salaspils novadā

Jānis Nebars

Valdes loceklis

Mob. Tālr.: +371 28643218

Epasts: janis.nebars@salaspilsuznemeji.lv

Atbildības sfēra: izglītība, kultūra un sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām Salaspils novadā